Uitgebreid zoeken

Zoeken: Baltische Staten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Baltische Staten

Periode

Trefwoorden

Content type

5 treffers

Treffers

Archief Familie Ruijs-Barger

Briefwisseling betreffende de verzorging van Balten door de Lutherse kerk, 1947-1948.

Op basis van nog niet eerder onderzocht archiefmateriaal laat de schrijfster van dit boek zien hoe de Tweede Wereldoorlog zijn sporen nalaat op het gebied van het vluchtelingenvraagstuk.

Door vervolgingen in grote delen van Oost-Europa vluchtten in de 16de en de 17de eeuw grote aantallen Asjkenazische joden naar West-Europa. Het welvarende Nederland trok tienduizenden van hen aan.

Na de Tweede Wereldoorlog kampte Nederland onder andere met een tekort aan huishoudelijk personeel.

In 1947 en 1948 liet de Nederlandse overheid 4.000 displaced persons toe.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM