Uitgebreid zoeken

Zoeken: Engeland

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Engeland

Periode

Plaats

Content type

8 treffers

Treffers

Archief Commissaris van de Koningin.

Oproep van de Duitse bevelhebber aan alle burgemeersters van de provincie Utrecht om melding te maken van alle Belgen, Engelsen en Fransen in hun gemeen

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (1574-1816)

Ingekomen stukken houdende extracten uit de doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken, 1793-1810.

Archief Domkapittel te Utrecht

(3483) Rekening heer van Braeckel, uitkoop van Schotse en Engelse soldaten, 1579.

De Pilgrims waren oorspronkelijk Engelse protestanten die, uit Engeland gevlucht voor het strenge bewind van de Anglicaanse staatskerk, van 1609 tot 1620 in Leiden woonden en werkten.

In de bekende slag bij Nieuwpoort, in 1600, behaalde de Nederlandse opperbevelhebber Prins Maurits (rechts van het midden te paard) de overwinning op de Spanjaarden met behulp van zijn leger, besta

Vanaf het einde van de 16de eeuw tot ver in de 17de eeuw deden Engelse toneelspelers en muzikanten Nederlandse steden en dorpen aan.

Het begijnhof met de Engelse kerk te Amsterdam.

Jan ten Compe, 1754

Collectie Amsterdams Historisch Museum

 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM