Uitgebreid zoeken

Zoeken: Suriname

Selecteer

97 treffers

Treffers

In 1667 veroverde Nederland Suriname op de Engelsen. Voor het werk op de plantages (suiker, koffie, cacao en katoen) werden slaven uit Afrika gehaald.

In 1973, tijdens de arbeidsonrust en stakingen in Suriname, was er al een uittocht naar Nederland op gang gekomen van 10.000 Surinamers.

Fragment uit 'Vrouwen van Suriname'. Deze film uit 1979 was de eerste documentaire film in de Surinaamse taal.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog kampten Nederlandse ziekenhuizen met een tekort aan verpleegkundig personeel.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen enkele honderden jonge Surinaamse vrouwen naar Nederland om in de verpleging te werken. Nederlandse ziekenhuizen hadden in die tijd - en nog altijd!

Het onderwijsstelsel in Suriname was beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden autochtone Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie.

Documentaire Meisjes voor Maasoord


Laetitia Griffith zit sinds 2003 in de politiek voor de VVD. Zij was Tweede Kamerlid, daarvoor was ze wethouder in Amsterdam.

Uitgave van Minderheden Uitgeverij & Persdienst Amsterdam. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Polygoon Journaal over de Onafhankelijkheid van Suriname. Op 25 november 1975 wordt Suriname, na vier eeuwen een kolonie van Nederland te zijn geweest, onafhankelijk.

Op 25 november 1975 wordt Suriname, na vier eeuwen een kolonie van Nederland te zijn geweest, onafhankelijk.

Maandblad voor Surinamers in Nederland. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

In de koloniale periode vond veel pendelmigratie plaats tussen Suriname en het moederland Nederland.

Utrecht/Suriname, 1956

Mijn Surinaamse achtergrond is nog steeds heel belangrijk voor mij. Met name het samenleven van veel verschillende culturen binnen één land heeft mij sterk gevormd.

Mijn eerste herinnering aan Nederland is de kou. Hoewel ik in augustus 1987 aankwam vond ik het toch koud. Ik had me niet gerealiseerd hoe dat zou voelen.

De band van mijn familie met Nederland was heel sterk. Van moederskant woonde de hele familie al in Nederland, van vaderskant ook een aantal ooms en tantes.

Nachtdienst in het psychiatrisch ziekenhuis Hulp en Heil in Leidschendam, waar zuster Yvonne Hok-A-Hin over de patiënten waakt.

Vijftien Surinaamse verpleegsters uit verschillende Nederlandse Ziekenhuizen doen op 22 maart 1959 hun belijdenis bij de Evangelische Broedergemeente in Zeist.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM