Uitgebreid zoeken

Zoeken: China, Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » China

Periode

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
27 treffers

Treffers

Documentaire van Mariëtte Faber. Su-Ying en Yilan zijn vrouwen van Chinese afkomst en allebei dochter van restauranthouders.

100 jaar Chinezen in Nederland. Lange tijd zijn zij als modelminderheid gezien. De meesten wisten zichzelf goed te bedruipen. Maar dat rooskleurige beeld is barstjes gaan vertonen.

Een eeuw geleden arriveerden de eerste 'gastarbeiders' in Nederland; een handjevol Chinese zeelieden die in de havens van Rotterdam en Amsterdam als goedkope arbeidskrachten te werk gesteld werden.

In Tijdschrift Ons Amsterdam. Amsterdam heeft sinds jaar en dag haar eigen bescheiden Chinatown in de smalle straatjes rond de Zeedijk en de Gelderse kade.

In dit boek wordt een overzicht gegeven van het bijna anderhalve eeuw durende proces van immigratie en aanpassing van Chinezen in Suriname, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op allerlei ontwikkelin­

Het boek vertelt het verhaal van zes families die in of rond de Binnen Bantammerstraat in Amsterdam hebben gewoond. Eerst waren het vooral zeelui die op Nederlandse en Engelse schepen dienden.

Overal in Nederland wonen en werken Chinezen. Tegelijkertijd zijn zij omgeven met geheimzinnigheid.

Op een ochtend in juni 1911 arriveert een handjevol Chinese zeelieden in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Ze zijn hierheen gehaald als goedkope arbeidskrachten.

Dit boek geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de huidige leef-, woon- en werksituatie van Chinezen in Nederland en de ontwikkelingen die zich daarin in het laatste decennium hebben voorg

De Nederlandse koopvaardij kende al vroeg een mondiale arbeidsmarkt.

De laatste jaren groeiende belangstelling voor China heeft als neveneffect dat men een meer dan oppervlakkige interesse heeft gekregen voor de Chinezen in Nederland.

Website van het Limburgs Museum. Onder de naam Kleur Bekennen besteedt het Limburgs Museum op allerlei manieren aandacht aan de migratiegeschiedenis van de provincie.

Oostenwind - De geschiedenis van Nederlandse Chinezen is een documentaire uit de serie Werelden van de IKON uit het jaar 2000.

Vrij Nederland, 1983


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM