Uitgebreid zoeken

Zoeken: China, 1900-1945

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » China

Periode

: alle termen » 1900-1945

Plaats

Content type

23 treffers

Treffers

Documenten van de Chineezen-vereeniging in Nederland, opgericht in 1911. Waaronder notulen van de vergaderingen en de ontwerp-statuten van het orgaan van de vereniging.

Documentaire van Mariëtte Faber. Su-Ying en Yilan zijn vrouwen van Chinese afkomst en allebei dochter van restauranthouders.

Statuten van de 'Chineezen-Vereeniging in Nederland', de Chung Hwa Hui, opgericht in 1911 als Vereniging van Chinese studenten in Nederland.

Notulenboek van de 'Chineezen-Vereeniging in Nederland', de Chung Hwa Hui, opgericht in 1911 als Vereniging van Chinese studenten in Nederland; het orgaan was vanaf 1917 Chung Hwa Hui Tsa Chih.

100 jaar Chinezen in Nederland. Lange tijd zijn zij als modelminderheid gezien. De meesten wisten zichzelf goed te bedruipen. Maar dat rooskleurige beeld is barstjes gaan vertonen.

Het is nu alweer jaren geleden dat ik meedeed aan een telefonisch onderzoek naar een ongetwijfeld belangwekkend onderwerp.

Een eeuw geleden arriveerden de eerste 'gastarbeiders' in Nederland; een handjevol Chinese zeelieden die in de havens van Rotterdam en Amsterdam als goedkope arbeidskrachten te werk gesteld werden.

In april 2011 wordt gevierd dat Nederland 400 jaar een handelsrelatie heeft met China en dat honderd jaar geleden de eerste Chinese zeelieden zich vestigden op Katendrecht.

In Tijdschrift Ons Amsterdam. Amsterdam heeft sinds jaar en dag haar eigen bescheiden Chinatown in de smalle straatjes rond de Zeedijk en de Gelderse kade.

In dit boek wordt een overzicht gegeven van het bijna anderhalve eeuw durende proces van immigratie en aanpassing van Chinezen in Suriname, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op allerlei ontwikkelin­

De Nederlandse koopvaardij kende al vroeg een mondiale arbeidsmarkt.

De laatste jaren groeiende belangstelling voor China heeft als neveneffect dat men een meer dan oppervlakkige interesse heeft gekregen voor de Chinezen in Nederland.

Website van het Limburgs Museum. Onder de naam Kleur Bekennen besteedt het Limburgs Museum op allerlei manieren aandacht aan de migratiegeschiedenis van de provincie.

Oostenwind - De geschiedenis van Nederlandse Chinezen is een documentaire uit de serie Werelden van de IKON uit het jaar 2000.

Hoewel Chinese immigranten sedert de Chinese revolutie van 1911 in Nederland een niet te onderschatten economische en culturele functie hebben vervuld, is over deze besloten gemeenschap weinig gepu

Ze vormen de toegang tot een lokale Chinatown, de twee drakenpoorten die eind 2009 verrezen in het centrum van Den Haag.

In het begin van de 20ste eeuw kwam een kleine groep Chinezen naar Nederland. Het waren vooral zeemannen die in Rotterdam en Amsterdam aan wal gingen.

Gipsen beeldje van een Chinese pindakoekjesverkoper, een zogenaamde 'Pinda-Chinees'. Collectie Amsterdams Historisch Museum


Kansspel. Op Katendrecht in Rotterdam wordt door de daar woonachtige Chinezen vaak het Fantan spel - een op roulette lijkend spel - gespeeld. Foto 1940. Collectie Spaarnestad Photo


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM