Uitgebreid zoeken

Zoeken: Italië

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Italië

Periode

Plaats

Content type

89 treffers

Treffers

Sinds 1650 kwamen er Italiaanse instrumentenmakers naar Nederland. Zij vestigden zich in de grote steden. Een interessante groep onder hen waren de barometermakers.

Inschrijving van zes Italiaanse beeldenmakers in het Amsterdamse Vreemdelingenregister. Col. Nr. 2. Stadsarchief Amsterdam.

Programma van RTVoost over de rellen in Oldenzaal

Vermelding van Italiaanse schoorsteenvegers in een Amsterdams adresboek.

Rond 1900 kwamen de eerste Italiaanse terrazzowerkers naar Nederland. Zij vestigden zich onder meer in Den Haag. Toen bleek dat er voldoende werk was, volgden hun streek-en dorpsgenoten.

Man met draaiorgel en jongen met marmot, beiden afkomstig uit ‘Savoisch Gebergte’.

Collectie Atlas van Stolk

Afbeelding linksonder: prent van een beeldenkoopman uit Italië.

Collectie Atlas van Stolk

Collectie Atlas van Stolk

Vermelding van de ‘Italiaansche Beeldenfabriek’ van (Ugo) Bertoluzzi in Amsterdams adresboek uit 1934.

Stadsarchief Amsterdam

Een klein aantal protestanten die in de 17de eeuw vanwege hun geloof Italië ontvluchtte kwam in Nederland terecht. Zo kwam Giovanni Battista in 1612 naar Groningen.

Den Haag, 1930 (ca.)

Italiaanse mijnwerkers

Bank van Lening. Het poortje van de Bank van Lening, of Lommerd, aan Enge Lombardsteeg 4. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

De Wijde Lombardsteeg, gezien naar het Rokin. Amsterdam, 1959. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Italiaanse werknemers van Hoogovens op een uitje naar Volendam, 1962.

Collectie IISG

Italiaanse werknemers bezoeken Volendam, 1962.

Kerstviering van Italiaanse werknemers, georganiseerd door stichting Peregrinus, 1962.

Kerstviering van Italiaanse werknemers bij Hoogovens, georganiseerd door stichting Peregrinus, 1962.

Artikel uit de Volkskrant, 9 sept. 1961

Doetinchem, 1932 (ca.) In 1932 vestigde Antonio (Anton) Monasso een terrazzobedrijf in Doetinchem.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM