Uitgebreid zoeken

Zoeken: Marokko

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

: alle termen » Marokko

Periode

Trefwoorden

Plaats

Content type

88 treffers

Treffers

Dit is voorlopig het laatste boek waarin de persoonlijke ervaringen van de eerste generatie Marokkanen over haar komst naar Nederland centraal staan.

Mohamed Rabbae verwierf in de jaren tachtig bekendheid als voorman van wat toen nog het Nederlands Centrum Buitenlanders heette.

Bij de foto: Nationaal Archief, Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), 1945-1989 - negatiefstroken zwart/wit, nummer toegang 2.24.01.05, bestanddeelnu

Veel Marokkaanse gastarbeiders zijn via Frankrijk in Nederland terechtgekomen. Zij kwamen op goed geluk, soms aangespoord door vrienden of familie. Zo ook Mohammed Chellah.

Mohammed Chellah werd leraar in de plaats waar hij was opgegroeid: Aknoul. Maar na een jaar werd hij overgeplaatst naar de Atlas.

In Lelystad konden mensen vrij snel een woning krijgen. Voor Aarab Benaceur, die in 1969 als gastarbeider naar Nederland was gekomen, reden om naar Lelystad te komen.

Veel Marokkanen van de eerste en de tweede generatie wonen het grootste deel van hun leven in Nederland en hebben geen aandrang om definitief naar hun geboorteland terug te keren, ook niet

Vanaf april 2009 schreef Driss Tafersiti een feuilleton over zijn eigen ervaringen op de Achterpagina van het NRC Handelsblad.

Op 7 mei 2011 publiceerde NRC Handelsblad een kritisch essay van Anil Ramdas over het Nederlandse minderhedenbeleid.

Nederland telt naar schatting 850.000 moslims, grotendeels migranten en hun kinderen. Het SCP verricht onderzoek naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland.

 

Logo van Onze Helden, het online platform van Marokkomedia.

In Marokko werd er tot het begin van de twintigste eeuw nauwelijks geëmigreerd naar het buitenland.

Ze werden harde werkers genoemd. Rustige mensen. Ze kwamen in groten getale naar Nederland om het werk te doen dat bleef liggen: gastarbeiders.

Bij de migratie van Marokkanen naar Nederland speelde de officiële werving via de overheid een geringe rol. Slechts 4000 Marokkaanse gastarbeiders zijn via die officiële weg gekomen.

Film, gemaakt in het kader van het project Rif Tour. De Riftourbus reisde van 8 juli tot 11 augustus 2009 door Noord-Marokko.

De IJzeren Vogel’, zo noemden de vrouwen van de eerste generatie Turkse en Marokkaanse gastarbeiders het vliegtuig dat hen naar Nederland bracht.

In de jaren zestig werden ze gastarbeiders genoemd. Maar de Marokkanen die voor werk naar Nederland kwamen, hebben zich er uiteindelijk gevestigd.

"Het hoofddeksel droeg ik in 2007 Prinsjesdag toen ik de koninklijke familie in de pauze moest begeleiden. Het is een berbers zilveren sieraad  dat je bij je bruiloft draagt.

Mijn vader had een Afro!' Hoe Marokkaanse migranten in Nederland zich kleden sinds de jaren zestig.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM