Uitgebreid zoeken

Zoeken: België

76 treffers

Treffers

Belgische vluchtelingen 1914-1918. Vluchten. Have en goed kwijtspelen. Huis en vaderland halsoverkop achterlaten.

Jean Conrad Ferdinand Théodore Desmet (1875-1956) was een bioscoopexploitant en filmhandelaar. Wim Willems schetst een beeld van het leven van deze migrant.

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Tussen 1572 en 1630 vluchtten 100.000 tot 150.000 mensen uit de Zuidelijke Nederlanden - wat nu merendeels België heet - naar het Noorden.

Na 1800 werd Indië officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indië. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

Titel: Ontwerp voor een toegangspoort voor een vluchtelingen-kamp (systeem Nunspeet)Beelddocument = Visual document.

Nederland en België delen een lange grens en vielen zelfs lange tijd onder hetzelfde landsbestuur.

Het Elisabethdorp in de Bokkeduinen.

Een vluchtelingenkamp voor Belgische vluchtelingen, Zeist (1915). Collectie museum Flehite

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk.

Lange smalle affiche, samengesteld uit drie aan elkaar geplakte delen, resp.

Briefopener van bewerkt been met uitgespaarde tek

Overzicht van het aantal ziektegevallen in de jaren 1915-1916 in het vluchtoord Uden. Dit kamp deed tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst als opvangkamp voor vluchtelingen uit België.

Vluchtelingen uit België werd aangemoedigd tijdens hun verblijf in Nederland toch vooral werk te zoeken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM