Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1800-1900, Foto

69 treffers

Treffers

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen.

Archief Nederlands-Israelische gemeente te Maarsen

Documenten betreffende de uitkering aan de Portugese gemeente van 12 guldens voor onderhoud van de brug, 1836.

Archief Nederlands-Israëlische gemeente te Maarsen.

Geschil tussen de Nederlands-Portugese joodse gemeente en hoogduitse joodse gemeente over salaris Portugese voorzanger, 1836

Archief Nederlands-Israëlische gemeente te Maarsen

Gesloten huwelijken tussen 1824-1845.

Archief Rijksuniversiteit Utrecht, faculteiten (theologie)

1863-1864 Paltzers, Hongaren Nederland tot 1885-1886

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief Rijksuniversiteit Utrecht

Reglement Rijksuniversiteit Utrecht voor beursstudenten uit Palts, 1835

Toestemming van het gemeentebestuur van Zoeterwoude om gedurende één jaar als vreemde dagloner binnen het Koninkrijk te werken.

 

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Register van immigranten, 1813-1822

Zie bijlage voor het hele bestand.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (1574-1816)

Ingekomen stukken houdende extracten uit de doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken, 1793-1810.

Stadsarchief Leiden (SA III)(1816-1929)

Ingevuld formulier voor toestemming tot vestiging in de stad Leiden door de burgemeester en de wethouders, 1826

 

Stadsarchief (SA III)(1816-1929) Lijst van ingezetenen die in het rijk of de koloniën geboren zijn, genaturaliseerd zijn, of bij wetduiding voor Nederlander gehouden worden, 1826-1829.

Gemeente Warmond, tot 1930

Register van ingekomen personen.

Zie bijlage voor hele bestand

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1789-1808

Met onder andere de migranten:

Conceptversie van het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandsch-Israëlitische godsdienstige school te Leiden, 1837.

Clara Gertrud Wichmann werd geboren in Hamburg in 1885.

Generaal Stanislaw Maczek (31 maart 1892 - 11 december 1994) had de leiding over de Eerste Poolse Pantserdivisie die in oktober 1944 Breda bevrijdde, waarvoor hij het ereburgerschap van die stad on


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM