Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1800-1900, Inleiding

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1800-1900

Trefwoorden

Content type

: alle termen » Inleiding
13 treffers

Treffers

In de periode 1800-1900 nam de migratie naar Nederland af, ook door het kwijtraken van de centrale positie in de internationale handel.

Als er in de gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland iemand is die tot de verbeelding spreekt, dan is dat Anton de Kom (1898-1945).

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en 1872

Na 1800 werd Indië officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indië. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

De eerste Grieken die naar Nederland kwamen waren geestelijken die in de 17e eeuw aan de universiteit van Leiden gingen studeren.

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

Hoewel Italianen veel soorten werk deden was er een sterke concentratie in een aantal beroepen.

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Tussen 1850 en 1900 reisden Duitse handelaren naar Nederland om aan de bevolking allerlei goederen te verkopen.

In de koloniale periode vond veel pendelmigratie plaats tussen Suriname en het moederland Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM