Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1800-1900, Leiden, Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Periode

: alle termen » 1800-1900

Trefwoorden

Plaats

: alle termen » Leiden

Content type

: alle termen » Foto
7 treffers

Treffers

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Register van immigranten, 1813-1822

Zie bijlage voor het hele bestand.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (1574-1816)

Ingekomen stukken houdende extracten uit de doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken, 1793-1810.

Stadsarchief Leiden (SA III)(1816-1929)

Ingevuld formulier voor toestemming tot vestiging in de stad Leiden door de burgemeester en de wethouders, 1826

 

Stadsarchief (SA III)(1816-1929) Lijst van ingezetenen die in het rijk of de koloniën geboren zijn, genaturaliseerd zijn, of bij wetduiding voor Nederlander gehouden worden, 1826-1829.

Conceptversie van het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandsch-Israëlitische godsdienstige school te Leiden, 1837.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM