Uitgebreid zoeken

Zoeken: Pleegkinderen uit Hongarije

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Pleegkinderen uit Hongarije

Plaats

Content type

15 treffers

Treffers

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen ruim 28.000 Hongaarse kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders terecht. Nationale hulporganisaties regelden de vakanties.

Archief van het Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité. Deze organisatie had ten doel: "...

Het verhaal in woord en beeld van de lotgevallen van migranten in Den Haag vanaf 1848 tot heden.

In: Jaap Vogel, Nabije vreemden. Een eeuw wonen en samenleven

Voor PDF klik hier

In Nabije vreemden staat de relatie tussen huisvesting en samenleven centraal. Het hele spectrum van woonvormen komt in beeld.

Den Haag, ca. 1926. Voor Hongaarse pleegkinderen in Den Haag was er in de school in de Tasmanstraat een speciale klas.

Budapest (Hongarije), 1916. Hongaarse pleegkinderen dienden bij aankomst in Nederland een legitimatiebewijs zichtbaar op hun kleding te dragen.

Budapest (Hongarije), 1916. Hongaarse pleegkinderen dienden bij aankomst in Nederland op hun kleding een zichtbaar legitimatiebewijs te dragen.

Den Haag, ca. 1927. Hongaarse kinderen voor hun vertrek naar Hongarije op het station Staatsspoor in Den Haag.

De afspraak was dat Hongaarse kinderen drie maanden bij hun Nederlandse pleeggezin zouden blijven. Voor sommige gezinnen duurde dit verblijf te lang, omdat zij het niet konden betalen.

Nederlandse pleegouders die een Hongaars kind in huis wilden nemen, konden zich melden bij een van de comités. De motieven voor aanmelding waren verschillend.

De Hongaarse kinderen pasten zich snel aan hun nieuwe omgeving aan. Al binnen een paar maanden spraken zij Nederlands.

Het Internationale Rode Kruis selecteerde de kinderen in Hongarije, samen met andere hulporganisaties. Het merendeel van de kinderen kwam uit Boedapest.

Al tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waren organisaties opgericht om kinderen uit oorlogsgebieden in Nederland te laten aansterken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM