Uitgebreid zoeken

Zoeken: Gastarbeiders uit Spanje

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Gastarbeiders uit Spanje

Plaats

Content type

34 treffers

Treffers

Dit boek is een beschrijving van de komst en het verblijf van Spaanse arbeidsmigranten naar Zuidoost Brabant die met name door Philips gehaald werden.

In Nabije vreemden staat de relatie tussen huisvesting en samenleven centraal. Het hele spectrum van woonvormen komt in beeld.

Na Italië was Spanje het tweede wervingsland voor buitenlandse werknemers. Het wervingsverdrag voor Italiaanse gastarbeiders werd in augustus 1960 gesloten.

Den Haag, 1970 (ca.). Een foto die waarschijnlijk is gemaakt ter gelegenheid van de eerste heilige communie van één van de kinderen van de Spaanse familie Facal.

Vroege gezinshereniging, aanvullend onderwijs. IJmuiden 1969.


Collectie IISG, Peregrinus

De Nederlandse werving in Spanje begon in februari 1961. Twee maanden later sloten beide landen een officieel wervingsverdrag.

Aan het einde van het eerste wervingsjaar (1961) waren er al meteen 1500 Spanjaarden geworven. Dit aantal nam toe tot midden jaren zeventig, afgezien van een dip door de korte recessie in 1968.

Veel Spaanse gastarbeiders woonden in bedrijfspensions en woonoorden. Werkgevers namen hiervoor hun toevlucht tot omgebouwde fabrieken en hotels, of ze lieten eigen woonoorden bouwen.

Spaanse gastarbeiders vonden werk in Nederlandse regio’s waar zich grote industrieën bevonden.

Net als de Italiaanse gastarbeiders kwamen Spanjaarden bij elkaar in casa’s (centra), die speciaal voor hen waren opgericht.

Door de snelle groei van het aantal buitenlandse werknemers bij Hoogovens opende men in 1965 twee nieuwe plekken waar tijdelijke arbeidskrachten konden verblijven.

Biljarten in de recreatiezaal van Casa Arosa, het nieuwe wooncentrum voor Spaanse gastarbeiders in Alkmaar, Nederland 3 april 1974. Collectie Spaarnestad Photo


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM