Uitgebreid zoeken

Zoeken: Indische Nederlanders

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Indische Nederlanders

Plaats

Content type

28 treffers

Treffers

Dit boek schetst een uniek beeld van de immigranten die tussen 1945 en 1980 vanuit de voormalige koloniën naar Nederland kwamen.

Achter de naam Tjalie Robinson gaat de schrijver en journalist Jan Boon (1911-1974) schuil.

De ‘repatriëring’ vanuit Indonesië betrof veel mensen die nooit in Nederland waren geweest, onder wie ook veel Nederlanders van gemengd Aziatisch-Europese afstamming die er heel anders uit zagen da

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indië), Amsterdam, 30 september 1783. Perkament.

Uit het archief van de familie De la Court.

Het verhaal in woord en beeld van de lotgevallen van migranten in Den Haag vanaf 1848 tot heden.

Ze werden harde werkers genoemd. Rustige mensen. Ze kwamen in groten getale naar Nederland om het werk te doen dat bleef liggen: gastarbeiders.

In Van Heinde en Verre vertelt Cor Smit hoe in de loop der eeuwen talloze vreemdelingen naar Leiden kwamen.

Met deze woorden vat Robbie Bastiaans (derde generatie) het verhaal van drie generaties Indische Nederlanders samen

Foto Clint Versteeg - derde generatie Indische Nederlander


Fotograaf: Johan Ghijsels

‘Ik ben altijd een oorlogskind gebleven. Dan ben je opgejaagd, je hebt geen vaste plek’

‘Mijn oorlog is bij de Japanners geweest’

Archiefstukken van opa en oma van Alida van der Pluijm


Het project Aanpassen! omvat een reizende tentoonstelling en een boek met dvd, waarin drie generaties Indische Nederlanders ieder op geheel eigen wijze in beeld zijn gebracht.

Het meergeneratieproject van Stichting Nasi Idjo:
De samenstellers van dit boek, Vaya Nijhof en Iris Cousijnsen,
zijn al vanaf hun tienerjaren bezig met hun afkomst. In 2003

Website Haagse Herinneringen, in beeld tekst en geluid. Haagse Herinneringen is een Oral History project van de Bibliotheek Den Haag en het Haags Gemeentearchief.

IndischHistorisch.nl is een Kenniscentrum op Internet over de geschiedenis van Indische Nederlanders, zowel het leven van Indische Nederlanders vroeger in Indië als in Nederland.

De geschiedenis van Indische Nederlanders bestrijkt vier eeuwen, vanaf de eerste koloniale vestiging tot op de huidige dag.

Historisch onderzoek naar de achtergronden, motieven, mentaliteit en activiteiten van de 300.000 Nederlanders die tussen 1812 en 1940 naar Nederl

50 jaargangen van Onze Brug, Tong Tong, Moesson kunt u digitaal bekijken én doorzoeken: Klik HIER!


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM