Uitgebreid zoeken

Zoeken: Indische Nederlanders

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Indische Nederlanders

Plaats

Content type

28 treffers

Treffers

Een complete en monumentale geschiedenis van Indische Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog.

In de naoorlogse geschiedenis van de Indische gemeenschap keren drie thema’s steeds terug: onbegrip, doorgesneden banden met het oude Indië, en de oorlog.

In 1952 werd het Ministerie van Maatschappelijke Zorg opgericht, een unicum in Europa. Het kreeg onder meer als taak de overkomst, opvang en integratie van repatrianten te verzorgen.

In de twintig jaar na de onafhankelijkheid van Indonesië vertrokken ruim 200.000 Nederlanders uit de Oost. Zij werden gezien als landgenoten die zich weer in het vaderland vestigden.

In de eerste periode, dus tot aan de onafhankelijkheid van Indonesië, vertrokken ruim 100.000 mensen uit Indië. Zij kwamen naar Nederland om te recupereren, d.w.z.

Indische Nederlanders kwamen er vaak pas in Nederland achter hoe Indisch ze eigenlijk waren.

‘Djangan Loepah’ was een losbladig gestencild boekje dat gerepatrieerden uit het voormalige Nederlands-Indie na hun aankomst in Nederland maandelijks kregen toegezonden.

Twee Indonesische meisjes in Plantsoen-Oost: Rineke en Deffie den Dekker. Het gezin was kort daarvoor naar Nederland gekomen en woonde in een pension. Foto: Leo Breijer, 1955.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM