Uitgebreid zoeken

Zoeken: Vreemdelingenbeleid

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Vreemdelingenbeleid

Content type

9 treffers

Treffers

Met enige regelmaat leidt het voornemen om asielzoekers terug te sturen naar hun herkomstland tot commotie in pers en politiek.

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwenlang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders gemigreerd.

Het beleid ten aanzien van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving veranderde ingrijpend tussen 1840 en 1940.

In de Vreemdelingenwet van 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM