Uitgebreid zoeken

Zoeken: Gastarbeiders uit Italië, Tekst

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Groepen

: alle termen » Gastarbeiders uit Italië

Content type

: alle termen » Tekst
5 treffers

Treffers

Italiaanse gastarbeiders bevonden zich veelal zonder familie en vrienden in een vreemd land. Particuliere Nederlandse organisaties probeerden de onderlinge contacten te stimuleren.

Nederland sloot in 1949 een wervingsverdrag met Italië voor Italiaanse mijnwerkers. Volgens het verdrag moesten de officieel geworven Italiaanse arbeiders ongehuwd zijn.

Volgens het wervingsverdrag moesten werkgevers zorgen voor huisvesting van de arbeiders.

In de beginperiode van de werving bleven Italiaanse gastarbeiders vaak één of twee jaar in Nederland, dat was de looptijd van hun contract. Later bleven Italianen langer.

In het begin vielen Italiaanse arbeiders erg op in het Nederlandse straatbeeld. In grote delen van Nederland was men niet gewend aan buitenlandse werknemers.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM