Uitgebreid zoeken

Zoeken: Gastarbeiders uit Italië

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Gastarbeiders uit Italië

Plaats

Content type

50 treffers

Treffers

Uitstapje van Italiaanse werknemers van Hoogovens naar Madurodam, 1963. Het uitje was georganiseerd door de Stichting Peregrinus.

Italiaanse gastarbeiders bevonden zich veelal zonder familie en vrienden in een vreemd land. Particuliere Nederlandse organisaties probeerden de onderlinge contacten te stimuleren.

Nederland sloot in 1949 een wervingsverdrag met Italië voor Italiaanse mijnwerkers. Volgens het verdrag moesten de officieel geworven Italiaanse arbeiders ongehuwd zijn.

Volgens het wervingsverdrag moesten werkgevers zorgen voor huisvesting van de arbeiders.

In de beginperiode van de werving bleven Italiaanse gastarbeiders vaak één of twee jaar in Nederland, dat was de looptijd van hun contract. Later bleven Italianen langer.

In het begin vielen Italiaanse arbeiders erg op in het Nederlandse straatbeeld. In grote delen van Nederland was men niet gewend aan buitenlandse werknemers.

Duilio Bottos met een collega, gestoken in Volendamse klederdracht.

De Italianen Arnaldo Bardini en Michele ‘ de kleine’ op de Blauwe Brug na de viering van 2 juni op het Italiaanse consulaat, 1958.

Uitnodiging van de ADM voor de Italiaan Salvatore Gianetta, 1960. Het tekort aan personeel was groot na de Tweede Wereldoorlog.

1961 Voor- en achterkant van een Italiaanstalige folder van de rubberfabriek Vredestein, die begin jaren zestig werd gebruikt om arbeiders in Italië te werven.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM