Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1800-1900

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1800-1900

Plaats

Content type

209 treffers

Treffers

Prent met turfstekers. Veel turfstekers waren trekarbeiders, met name uit Duitsland.

Collectie Nederlands Openluchtmuseum

Lipsker op de Groninger tichelwerken : een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900.  
 
 

Overzicht met aanwijzingen voor het doen van onderzoek in het Nationaal Archief naar het verlenen van naturalisatie vanaf de zestiende eeuw tot 1950.

IndischHistorisch.nl is een Kenniscentrum op Internet over de geschiedenis van Indische Nederlanders, zowel het leven van Indische Nederlanders vroeger in Indië als in Nederland.

Op de website van het Sarnámihuis is een goed overzicht te vinden van de geschiedenis van de Hindustanen.

In dit boek wordt een overzicht gegeven van het bijna anderhalve eeuw durende proces van immigratie en aanpassing van Chinezen in Suriname, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op allerlei ontwikkelin­

De oude Indische wereld is de geschiedenis van de Nederlandse koloniale samenlevingen in Azië, vanaf de allereerste ontmoetingen tussen Europeanen en Aziaten tot het begin van de twintigste eeuw.

Het grootwinkelbedrijf is ruim een eeuw geleden ontstaan.

Op een van die mistige dagen in de herfst van het jaar 1816, waarin Europa zich probeerde te herstellen van de verwoestende oorlogen van de voorgaande jaren, ging zij op reis naar het vreemde land

Daily life in the early modern North Sea region was largely subject to international forces.

Het beleid ten aanzien van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving veranderde ingrijpend tussen 1840 en 1940.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM