Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1800-1900

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1800-1900

Plaats

Content type

209 treffers

Treffers

Houtsnede, detail van kinderprent. Collectie Atlas van Stolk

In 1839 opende de Duitse immigrant Anton Sinkel zijn winkel aan de Oudegracht in Utrecht. Het was volgens de Utrechtse Courant een ‘Paleis-Winkel’. Sinkels winkel kreeg snel navolging.

Uit Harderwijk vertrekkende detachementen koloniale militairen op het station. Het afscheid van Harderwijk werd steevast begeleid door het muziekkorps van het werfdepot.

Tussen 1850 en 1900 reisden Duitse handelaren naar Nederland om aan de bevolking allerlei goederen te verkopen.

Collectie Atlas van Stolk

In 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

De Rijkspolitie van Overijssel stuurde op 19 maart 1868 een brief naar de Minister van Justitie om te waarschuwen voor een groep Hongaarse ketellappers die bij Oldenzaal de grens waren overgekomen.

In de koloniale periode vond veel pendelmigratie plaats tussen Suriname en het moederland Nederland.

Collectie Atlas van Stolk

Collectie Atlas van stolk

 Jean Desmet en zijn eerste vrouw Catharina Dahrs

Collectie Atlas van Stolk

Collectie Atlas van Stolk

Mijn overgrootvader Jørgen Johannes Sørensen werd in 1838 geboren in Borgund, in Noorwegen. Zijn ouders hadden een boerenbedrijf.

Een brief van Hendrika Korll, de eerste echtgenote van Jørgen Johannes Sørensen, geschreven op 11 april 1869. Ze waren toen zeven maanden getrouwd. Mijn overgrootvader was op zee.

Mijn grootvader Egbertus Johannes was een van de vier zonen (en een dochter) van mijn overgrootvader.

In de Vreemdelingenwet van 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Orgeldraaiersechtpaar Antonio Fusco en Giuseppina Capocci met hun orgeltje aan het Hugo de Grootplein, Delft, met op de achtergrond de Hugo de Grootstraat.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM