Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1580-1700, Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Periode

: alle termen » 1580-1700

Plaats

Content type

: alle termen » Foto
29 treffers

Treffers

Een penning van Asjkenazische joden met de afbeelding van Eleazer van Brody, opperrabbijn van Amsterdam van 1735-1740.

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688

Zie bijlage voor het hele bestand.

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688, deel 2

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief Familie Huydecoper

Resolutie burgemeesters weigering collecte toe te staan van de roomsgezinden voor Fransche vluchtelingen, 1687

'Gazophylacium', register aangelegd voor het plaatsen van de handtekening door nieuw aangekomen buitenlandse studenten aan de Leidse Universiteit, van Lutherse geloofsbelijdenis, bij het ontvangen

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Weeskamer Leiden

Akte van poorterschap te Amsterdam voor Nicolaas Parmentier van Parijs, 25 april 1690.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Archief Domkapittel te Utrecht

(3483) Rekening heer van Braeckel, uitkoop van Schotse en Engelse soldaten, 1579.

Hier een penning van Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen die in 1649 burger werd van Enkhuizen en daar tot het bakkersgilde werd toegelaten.

Met behulp van gildepenningen moesten de leden hun verplichte aanwezigheid bij de begrafenis van een medelid kunnen aantonen.

In de bekende slag bij Nieuwpoort, in 1600, behaalde de Nederlandse opperbevelhebber Prins Maurits (rechts van het midden te paard) de overwinning op de Spanjaarden met behulp van zijn leger, besta

Hier een penning van Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen die in 1649 burger werd van Enkhuizen en daar tot het bakkersgilde werd toegelaten.

Met behulp van gildepenningen moesten de leden hun verplichte aanwezigheid bij de begrafenis van een medelid kunnen aantonen.

Elsje Christiaens uit Jutland (1646-1664), tevergeefs op zoek naar een baan als dienstmeid in Amsterdam, kon haar kost en inwoning niet betalen en vermoordde na een conflict over achterstallige huu

In de 17de eeuw kwamen enkele honderden Hongaarse studenten in Nederland studeren, omdat er in hun land van herkomst destijds nog geen universiteit was.

'Siet hier, o Jonge Jeugt, hoe 't Westfaals Geesje haar in Amsterdam heeft gedragen.' Kinderprent met 24 afbeeldingen van het leven van het Westfaalse dienstmeisje Geesje in Amsterdam, 1761-1765.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM