Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1580-1700, Vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Periode

: alle termen » 1580-1700

Groepen

: alle termen » Vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden

Plaats

Content type

14 treffers

Treffers

Aflevering 2 van de 12-delige NTR-serie De Gouden eeuw. In deze aflevering staat de rol van immigranten in de Gouden eeuw centraal. 

Hoe ziet de Nederlandse identiteit eruit?

Wat hebben rederijkerskamers van Zuid-Nederlandse migranten, de Lutherse kerk, Duitse zangverenigingen, informele netwerken van illegalen en Ghanese kerken met elkaar gemeen?

In Van Heinde en Verre vertelt Cor Smit hoe in de loop der eeuwen talloze vreemdelingen naar Leiden kwamen.

Eenheid en verscheidenheid vertelt het verhaal van Haarlem in de zeventiende eeuw.

Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand: kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca 1550-1630.

Al meer dan honderd jaar twisten historici over de rol die Zuid-Nederlandse kooplieden speelden bij de opkomst van Amsterdam als centrum van de wereldhandel aan het einde van de zestiende eeuw.

Tussen 1572 en 1630 vluchtten 100.000 tot 150.000 mensen uit de Zuidelijke Nederlanden - wat nu merendeels België heet - naar het Noorden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM