Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1580-1700, beeldvorming

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1580-1700

Trefwoorden

: alle termen » beeldvorming

Content type

3 treffers

Treffers

Vreemdelingen waren in de zeventiende eeuw een alledaags verschijnsel. In het Holland van de Gouden Eeuw woonden grote groepen buitenlanders, en er werd steeds meer en steeds verder gereisd.

Stereotypen van vreemdelingen hebben een lange geschiedenis. In de zeventiende-eeuwse literatuur raakten ze zo ingeburgerd dat het moeilijk werd om ze niet als waarheid aan te nemen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM