Uitgebreid zoeken

Zoeken: wet- en regelgeving, Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

: alle termen » wet- en regelgeving

Content type

: alle termen » Foto
20 treffers

Treffers

Vrouwen kregen nu bij huwelijk niet langer automatisch de nationaliteit van hun echtgenoot.  Dat betekent dat Nederlandse vrouwen die met een buitenlander trouwen de Nederlandse nationaliteit

Het strenge toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten werd in 1995 aangescherpt met de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Vanaf 1892 had maar een klein deel van de inwoners van Nederlands-Indië de Nederlandse nationaliteit.

De Vreemdelingenwet van 1965 verving de oude wet uit 1849. De wet bevatte regels over de toelating, de uitzetting en het toezicht op vreemdelingen, en over de grensbewaking.

De economische depressie leidde in de jaren dertig tot een hoge werkloosheid. Politieke partijen en de vakbeweging wilden maatregelen om de werkgelegenheid van Nederlanders te beschermen.

Met deze wet werd het Nederlanderschap primair verkregen door afstamming.

In deze wet is vastgelegd wie Nederlander was en hoe men het Nederlanderschap kon verkrijgen of verliezen.

Vanaf de jaren zeventig voerde de Nederlandse overheid een streng toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten.

Nederland kreeg tijdens en na de Eerste Wereldoorlog te maken met grote groepen vluchtelingen en buitenlandse militairen. Die situatie leidde in 1918 tot een aantal nieuwe maatregelen.

Staatsblad, 1984, nrs 249, 377

Staatsblad, 1976, nr 468

Staatsblad, 1999, nr 232

In de Vreemdelingenwet van 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Deze wet verving de strenge wet uit 1934, die dateerde uit een periode met hoge werkloosheid.

Toen vanaf 1934 voor loonarbeid van vreemdelingen een vergunning nodig was richtten sommige vreemdelingen een eigen bedrijfje op.

Volgens het verdrag konden onderdanen zich vrij vestigen in het andere land mits er geen bezwaren waren uit het oogpunt van openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid en zij in hun onderho

In Nederland woonden en werkten altijd veel Duitsers, terwijl veel Nederlanders in Duitsland hun brood verdienden.

Hoort bij de vreemdelingenwet van 1965. Bevat een verdere uitwerking van de regels en procedures. Herin is onder meer de procedure voor vluchtelingen opgenomen.

Staatsblad, 1984, nr 628


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM