Uitgebreid zoeken

Zoeken: Indonesië

135 treffers

Treffers

Indische Nederlanders zijn de grootste immigrantengroep die zich ooit in Nederland heeft gevestigd. Er is niet veel over hen bekend en al helemaal niet over hun nazaten.

Interview met Nelly en Jacques Kuyt

Interview met Jetske Sjoukje Overwijk-Ringersma

Interview met meneer Keller

Interview met Rita van Schaik

Tijdens de oorlog met Indonesië stuurde Nederland 135.000 militairen naar de archipel. Na de onafhankelijkheidsoverdracht in 1949 keerden de manschappen huiswaarts.

Meerstemmige geschiedenissen aan het Makassarplein is een tentoonstelling rond de Indische oorsprong achter de straatnamen Nias, Makassar en Gorontalo in Amsterdam Oost.

Achter de naam Tjalie Robinson gaat de schrijver en journalist Jan Boon (1911-1974) schuil.

'Ik geef mezelf, goed en slecht. Ik registreer mijn gevoelens, dat is alles.'

De ‘repatriëring’ vanuit Indonesië betrof veel mensen die nooit in Nederland waren geweest, onder wie ook veel Nederlanders van gemengd Aziatisch-Europese afstamming die er heel anders uit zagen da

In deze studie wordt onderzocht welke praktische gevolgen het restrictieve Nederlandse toelatingsbeleid heeft gehad voor de materiële zekerheid van etnische minderheden in Nederland, en dan met name v

In samenwerking met Yvette Kopijn en Hariette Mingoen is deze fotoserie ontstaan voor het boek ‘Stille Passanten’, mede mogelijk gemaakt door de Mondriaanstichting, Fonds 1818 en het VSBfonds.

Javaanse Surinamers in Nederland hebben een rijke migratiegeschiedenis. Het is een geschiedenis waar niet één keer, maar minstens twee, en soms zelfs meerdere malen van land werd gewisseld.

Hoe Nederland kennismaakte met Molukse KNIL-soldaten

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Akte van poortereed afgelegd door Jeronimus Tonneman van Ter Naten (= Ternate, Indië), Amsterdam, 30 september 1783. Perkament.

Uit het archief van de familie De la Court.

Eind 1961 kwamen de eerste Molukse gezinnen vanuit verschillende woonoorden in Nederland naar Zevenaar.

Vanaf 1892 had maar een klein deel van de inwoners van Nederlands-Indië de Nederlandse nationaliteit.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM