Uitgebreid zoeken

Zoeken: Indonesië, Meer weten

65 treffers

Treffers

Indische Nederlanders zijn de grootste immigrantengroep die zich ooit in Nederland heeft gevestigd. Er is niet veel over hen bekend en al helemaal niet over hun nazaten.

Tijdens de oorlog met Indonesië stuurde Nederland 135.000 militairen naar de archipel. Na de onafhankelijkheidsoverdracht in 1949 keerden de manschappen huiswaarts.

'Ik geef mezelf, goed en slecht. Ik registreer mijn gevoelens, dat is alles.'

In deze studie wordt onderzocht welke praktische gevolgen het restrictieve Nederlandse toelatingsbeleid heeft gehad voor de materiële zekerheid van etnische minderheden in Nederland, en dan met name v

In samenwerking met Yvette Kopijn en Hariette Mingoen is deze fotoserie ontstaan voor het boek ‘Stille Passanten’, mede mogelijk gemaakt door de Mondriaanstichting, Fonds 1818 en het VSBfonds.

Javaanse Surinamers in Nederland hebben een rijke migratiegeschiedenis. Het is een geschiedenis waar niet één keer, maar minstens twee, en soms zelfs meerdere malen van land werd gewisseld.

Hoe Nederland kennismaakte met Molukse KNIL-soldaten

Boudie Rijkschroeff en G.A.

Molukkers in kamp Westerbork geeft een fascinerend beeld van een Molukse wereld op de Drentse hei.

In Aanpassen! vertellen Indische Nederlanders van voor de oorlog hoe het hun is vergaan. Wie waren hun ouders, wat deden ze, waar woonden ze in voormalig Nederlands-Indië, hoe was hun leven?

Website Haagse Herinneringen, in beeld tekst en geluid. Haagse Herinneringen is een Oral History project van de Bibliotheek Den Haag en het Haags Gemeentearchief.

Een perspectief voor Papoea. Het verhaal van mijn leven en mijn strijd.

Wat rekenen migranten zélf tot hun migratiegeschiedenis? Wat vertellen zij hun kinderen en kleinkinderen over hun komst naar Nederland en hun vestiging?

IndischHistorisch.nl is een Kenniscentrum op Internet over de geschiedenis van Indische Nederlanders, zowel het leven van Indische Nederlanders vroeger in Indië als in Nederland.

De website De Aankomst is een gemeenschappelijk product van het Nationaal Archief en Museum Maluku.

Een digitale bron waarin de bezoeker Nederlandse en buitenlandse documenten kan raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Sinds 1945 hebben zich ruim 500.000 migranten uit de voormalige koloniën (Nederlandse Antillen, Suriname, Indonesië, Nieuw-Guinea) in Nederland gevestigd.

Op deze website kan de bezoeker fragmenten uit de verhalen van vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst apart bekijken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM