Uitgebreid zoeken

Zoeken: Vluchtelingen

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Vluchtelingen

Plaats

Content type

12 treffers

Treffers

Hoe heeft Nederland slachtoffers van oorlog binnen Europa opgevangen? Zijn ze met open armen ontvangen of werd hun komst belemmerd? En wat was de rol van het internationale recht hierbij?

Aankomst in 1937 bij Roosendaal van een groep Spanjaarden die vanwege de Burgeroorlog (1936 - 1939) hun land ontvlucht zijn.

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Het verhaal in woord en beeld van de lotgevallen van migranten in Den Haag vanaf 1848 tot heden.

In Van Heinde en Verre vertelt Cor Smit hoe in de loop der eeuwen talloze vreemdelingen naar Leiden kwamen.

Martin Simek over zijn komst als vluchteling naar Nederland.

Een klein aantal protestanten die in de 17de eeuw vanwege hun geloof Italië ontvluchtte kwam in Nederland terecht. Zo kwam Giovanni Battista in 1612 naar Groningen.

Brochure van het Universitair Asiel Fonds. Collectie Nationaal Archief

Donatie-boekje van het Universitair Asyl Fonds (UAF). Deze organisatie werd in 1948 opgericht om hoog opgeleide vluchtelingen in Nederland te kunnen laten studeren.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM