Uitgebreid zoeken

Zoeken: Indonesië

135 treffers

Treffers

Een complete en monumentale geschiedenis van Indische Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog.

Tjalie Robinson (1911-1974) werd geboren in Nijmegen, maar groeide op in een militair milieu in Indië. Tijdens de Japanse bezetting leefde hij jarenlang in krijgsgevangenschap.

Sinds 1945 zijn meer dan een half miljoen Nederlanders uit de voormalige koloniën aangekomen. Samen met hun kinderen gaat het om meer dan 6 procent van de huidige Nederlandse bevolking.

Deze geannoteerde brievenuitgave, gebaseerd op betrouwbaar bronnenmateriaal, dient ter begeleiding van een tentoonstelling over Indische verlofga

Vier minderheidsgroepen aan het woord over de seksuele moraal, gezinsverhoudingen en gastvrijheid in dit land.

Iedereen kent het verhaal van 'de zwarte met het witte hart': prins Kwasi Boachi die in 1837 op tienjarige leeftijd met zijn neefje Kwame Poku vanuit Kumasi naar Nederland werd gestuurd.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en 1872

Tijdschrift voor verlofgangers uit de Indische kolonie.

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

RMS-herdenking in De Biezen, Barneveld jaren '50.


Collectie Museum Maluku

Modeshow in de kantine van het Molukse woonoord IJsseloord (Capelle a/d IJssel), eind jaren '50.


Collectie Museum Maluku

Informatiebulletin van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

In 1951 kwamen 12.500 Molukkers per boot naar Nederland; 3.500 Molukse soldaten uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) en hun gezinnen.

Papua’s zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea. Van deze bevolking zijn minstens 500 personen na de oorlog permanent naar Nederland gekomen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM