Uitgebreid zoeken

Zoeken: Mijnwerkers uit Polen

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Mijnwerkers uit Polen

Plaats

Content type

15 treffers

Treffers

De website www.DeMijnen.nl is hèt startpunt voor iedereen met interesse voor het mijnbouwverleden van Nederland.

Ze zorgen voor overlast, pikken onze banen in en overspoelen de markt. Waar komt toch opeens het idee vandaan dat Polen onze samenleving overhoophalen? Ze wonen hier immers al zo lang.

De migratie in de mijnstreek 1900 - 1935. Bijdrage tot de sociale en economische geschiedenis van het zuiden van Nederland.

Uitgave van het Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk: Drie generaties Polen, Slovenen, Italianen in Heerlen.

Mijnwerkerszonen uit de eigen streek, overige Limburgers, overige Nederlanders en buitenlanders - dat was in het algemeen de volgorde die bij het aantrekken van personeel in acht werd genomen.

Bidprentje van mijnwerker Steph. Bartnicki, geboren 1888 in Aponogora (Polen), gestorven in 1933 te Heerlen.

Collectie website www.gluckauf.nl

Deze mijnen-website is gemaakt door Henk Duijkers en Marco Potten, afkomstig uit een mijnwerkersfamilie die hun liefde voor het mijnwerkersvak en hun belangstelling voor de mijnen in het algemeen w

Voor brood en vrijheid, Honderd jaar Polen in Zuid-Limburg 1900-2000

Dit artikel gaat in op het onderwerp van buitenlandse arbeiders in de mijnen van Luik en Nederlands Limburg.

Het Land van Herle is het historisch tijdschrift voor oostelijk Zuid-Limburg. Land van Herle heeft in 2010 een themanummer uitgegeven met de titel "Zij kwamen van ver.." .

Tot 1910 trokken enkele honderden Polen naar Limburg om in de mijnen aan de slag te gaan. Het grootste deel hiervan was woonde en werkte daarvoor al in Duitsland.

Ook na 1920 was het grootste deel van de Polen dat naar Limburg trok afkomstig uit Duitsland.

De Polen in Limburg waren vanaf het begin af aan goed georganiseerd. In 1910 werd de eerste Poolse mannenvereniging “Jednosc” in Heerlen opgericht.

De politieke onenigheid die na de oorlog in Polen uitbarstte had ook zijn weerslag op de Poolse gemeenschap in Limburg.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM