Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1580-1700

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1580-1700

Plaats

Content type

120 treffers

Treffers

Weeskamer Leiden

Akte van poorterschap te Amsterdam voor Nicolaas Parmentier van Parijs, 25 april 1690.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Archief Domkapittel te Utrecht

(3483) Rekening heer van Braeckel, uitkoop van Schotse en Engelse soldaten, 1579.

Overzicht van de archieven van individuele migranten, migrantenorganisaties en Nederlandse en internationale organisaties die zich bezig houden met migratie in de collectie van het Internationaal I

Trekarbeid roept bij velen associaties op met de komst naar Nederland van 'gastarbeiders' na de Tweede Wereldoorlog.

Wat hebben rederijkerskamers van Zuid-Nederlandse migranten, de Lutherse kerk, Duitse zangverenigingen, informele netwerken van illegalen en Ghanese kerken met elkaar gemeen?

In deze workingpaper zet Jan Lucassen uiteen via welke methode hij in een eerdere bijdrage over bevolkingsontwikkeling en immigratie een schatting kon maken van het totale aantal immigranten d

De Pilgrims waren oorspronkelijk Engelse protestanten die, uit Engeland gevlucht voor het strenge bewind van de Anglicaanse staatskerk, van 1609 tot 1620 in Leiden woonden en werkten.

In Van Heinde en Verre vertelt Cor Smit hoe in de loop der eeuwen talloze vreemdelingen naar Leiden kwamen.

In de 16de en 17de eeuw trok Nederland veel migranten aan. Zij kwamen af op de economische voorspoed en de tolerante houding tegenover verschillende godsdiensten.

Hier een penning van Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen die in 1649 burger werd van Enkhuizen en daar tot het bakkersgilde werd toegelaten.

Met behulp van gildepenningen moesten de leden hun verplichte aanwezigheid bij de begrafenis van een medelid kunnen aantonen.

In de bekende slag bij Nieuwpoort, in 1600, behaalde de Nederlandse opperbevelhebber Prins Maurits (rechts van het midden te paard) de overwinning op de Spanjaarden met behulp van zijn leger, besta

Hier een penning van Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen die in 1649 burger werd van Enkhuizen en daar tot het bakkersgilde werd toegelaten.

Met behulp van gildepenningen moesten de leden hun verplichte aanwezigheid bij de begrafenis van een medelid kunnen aantonen.

Elsje Christiaens uit Jutland (1646-1664), tevergeefs op zoek naar een baan als dienstmeid in Amsterdam, kon haar kost en inwoning niet betalen en vermoordde na een conflict over achterstallige huu

Krantenberichten over de vervolging van Hugenoten in Frankrijk, gevonden in de Oprechte Haerlemsche Courant


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM