Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1580-1700

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1580-1700

Plaats

Content type

120 treffers

Treffers

Artikel op wikipedia.

IndischHistorisch.nl is een Kenniscentrum op Internet over de geschiedenis van Indische Nederlanders, zowel het leven van Indische Nederlanders vroeger in Indië als in Nederland.

Vreemdelingen waren in de zeventiende eeuw een alledaags verschijnsel. In het Holland van de Gouden Eeuw woonden grote groepen buitenlanders, en er werd steeds meer en steeds verder gereisd.

De oude Indische wereld is de geschiedenis van de Nederlandse koloniale samenlevingen in Azië, vanaf de allereerste ontmoetingen tussen Europeanen en Aziaten tot het begin van de twintigste eeuw.

Over de VOC en het leven op de schepen zijn al veel studies verschenen. Wat deze studie echter zo uniek maakt, is de antropologisch kijk op de historische bronnen.

Daily life in the early modern North Sea region was largely subject to international forces.

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië gediend.

Veruit de grootste activiteiten in de scheepvaart ontplooide de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) gedurende de achttiende eeuw.

Eenheid en verscheidenheid vertelt het verhaal van Haarlem in de zeventiende eeuw.

Duitsers, Noren, Denen en Zweden vormden in zeventiende-eeuws Amsterdam de grootste groep buitenlandse migranten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM