Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1580-1700

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1580-1700

Plaats

Content type

120 treffers

Treffers

Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand: kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca 1550-1630.

De geschiedenis van Indische Nederlanders bestrijkt vier eeuwen, vanaf de eerste koloniale vestiging tot op de huidige dag.

Al meer dan honderd jaar twisten historici over de rol die Zuid-Nederlandse kooplieden speelden bij de opkomst van Amsterdam als centrum van de wereldhandel aan het einde van de zestiende eeuw.

Van de Antwerpse kooplieden, hugenoten en joodse vluchtelingen die in de zeventiende eeuw een nieuw bestaan opbouwden in Amsterdam, is al redelijk veel bekend.

Amsterdam kreeg in de zeventiende eeuw grote stromen behoeftige Joden te verwerken.

Stereotypen van vreemdelingen hebben een lange geschiedenis. In de zeventiende-eeuwse literatuur raakten ze zo ingeburgerd dat het moeilijk werd om ze niet als waarheid aan te nemen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM