Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1700-1800, Foto

46 treffers

Treffers

Hof van Utrecht, register van personen, aan wie door het hof vergund is hun nering ten platten lande uit te oefenen.

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

In 1796 legde schoenmaker Joseph Tonck, afkomstig uit de plaats Dursten in Duitsland de Amsterdamse Poorter eed af. Migranten konden na betaling burger van een stad worden.

De poorter eed van Hendrikje van Rossem uit Harderwijk.

Deze deken werd in de 18e eeuw door Hugenoten van Frankrijk naar Nederland gebracht en als een van de weinige bezittingen zorgvuldig bewaard.

Wandtegel. Man met een mand op zijn rug.

Collectie Nederlands Openluchtmuseum

Het poorterboek als historische bron

Bediening van het heilig avondmaal in de Grieksche Kerk te Amsterdam

Penning ter gelegenheid van het stichten van de Lutherse Kerk te Rotterdam.
M. Holtzhey (ontwerp & productie), 1736.

Man met draaiorgel en jongen met marmot, beiden afkomstig uit ‘Savoisch Gebergte’.


Collectie: Atlas van Stolk.

Het poorterboek als historische bron

Een poorterboek is een boek waarin verschillende Nederlandse steden nieuwe burgers registreerden.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

De Kampersteiger, gezien vanaf de Nieuwe Brug naar gebouw Zeerecht, ong. 1765. Aankomstplek van Duitse trekarbeiders.

Sinds 1650 kwamen er Italiaanse instrumentenmakers naar Nederland. Zij vestigden zich in de grote steden. Een interessante groep onder hen waren de barometermakers.

Armenpenning van de Lutherse diaconie te Rotterdam, 1741

Collectie Rotterdams Historisch Museum


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM