Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1700-1800, Foto

46 treffers

Treffers

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Collectie: Regionaal Archief Leiden

Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders uit het Marsdiep. In het midden het schip 'Mauritius'.

Collectie: Atlas van Stolk

Houtsnede, detail van kinderprent. Collectie Atlas van Stolk

Collectie Atlas van Stolk

Het begijnhof met de Engelse kerk te Amsterdam.

Jan ten Compe, 1754

Collectie Amsterdams Historisch Museum

 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM