Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1700-1800, Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1700-1800

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
65 treffers

Treffers

De droom van elke historicus is de ontdekking van een vergeten handschrift.

Daily life in the early modern North Sea region was largely subject to international forces.

Database met informatie uit de scheepssoldijboeken. Deze boeken vormen de basis van de personeelsadministratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Tussen 1602 en 1795 voer de Verenigde Oost-Indische Compagnie met zo'n 4500 schepen naar de Oost. Met deze schepen vertrokken er jaarlijks vele duizenden mannen uit de Republiek.

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië gediend.

Veruit de grootste activiteiten in de scheepvaart ontplooide de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) gedurende de achttiende eeuw.

De geschiedenis van Indische Nederlanders bestrijkt vier eeuwen, vanaf de eerste koloniale vestiging tot op de huidige dag.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM