Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1700-1800, Sefardische joden

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1700-1800

Groepen

: alle termen » Sefardische joden

Plaats

Content type

12 treffers

Treffers

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)) (1574-1816)

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Hof van Utrecht, register van personen, aan wie door het hof vergund is hun nering ten platten lande uit te oefenen.

Deze kroniek laat u kennismaken met de roemruchte Portugese en Hoogduitse joden in de Gouden Eeuw en met de rol van de joden bij de opbouw van de moderne staat; hij vertelt ook over het dramatische

In Geschiedenis van de joden van de Lage Landen gaat Ludo Abicht terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de dertiende eeuw.

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Collectie: Regionaal Archief Leiden


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM