Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1700-1800, Leiden, Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Periode

: alle termen » 1700-1800

Plaats

: alle termen » Leiden

Content type

: alle termen » Foto
8 treffers

Treffers

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Ingekomen stukken omtrent Franse vluchtelingen i.v.m. naturalisatie, 1710-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)) (1574-1816)

Registers van Joodse ingezetenen, 1737-1743, 1745, 1760-1771.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (1574-1816)

Ingekomen stukken houdende extracten uit de doopregisters van de Engelse kerk en de dissenterse kerken, 1793-1810.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Alfabetisch register (op voornaam) van genaturaliseerde vluchtelingen, 1709-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

0501A Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur 1574-1816)

Bijlagen bij de rekening van uitgaven t.b.v. de Franse soldaten, 1795-1796

Zie bijlage voor het hele bestand.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II)(1574-1816)


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM