Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1900-1945, Foto

141 treffers

Treffers

Twee Pinda-Chinezen. Tekening van Jo Spier. Collectie Stadsarchief Amsterdam

Opvang van Belgische vluchtelingen in de tot slaapzaal ingerichte biljartzaal van de Diamantbeurs, Weesperplein in Amsterdam. 1914. Collectie Stadsarchief Amsterdam

Folder K.N.S.M. met vaarplan, passage-tarief en algemeene Inlichtingen. Colon Lijn, Suriname Lijn, Zuid-Pacific Lijn
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (Amsterdam), 1939

Belgische geïnterneerden staan bepakt en be

Toneelvoorstelling van de Vlaamsche Kring

Het Elisabethdorp voor Belgische geïnternee

Nederland kreeg tijdens en na de Eerste Wereldoorlog te maken met grote groepen vluchtelingen en buitenlandse militairen. Die situatie leidde in 1918 tot een aantal nieuwe maatregelen.

Toen vanaf 1934 voor loonarbeid van vreemdelingen een vergunning nodig was richtten sommige vreemdelingen een eigen bedrijfje op.

Volgens het verdrag konden onderdanen zich vrij vestigen in het andere land mits er geen bezwaren waren uit het oogpunt van openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid en zij in hun onderho

In Nederland woonden en werkten altijd veel Duitsers, terwijl veel Nederlanders in Duitsland hun brood verdienden.

Tijdschrift uitgegeven door Chung Hwa Hui, een in 1911 opgerichte Vereniging van Chinese studenten in Nederland.

Advertentie voor Chinees-Indisch restaurant Nieuw-Nanking, Amsterdam. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Paul Ehrenfest en Albert Einstein; buitenlandse wetenschappers aan de Leidse Universiteit, eerste helft van de jaren twintig.

Orgeldraaiersechtpaar Antonio Fusco en Giuseppina Capocci met hun orgeltje aan het Hugo de Grootplein, Delft, met op de achtergrond de Hugo de Grootstraat.

Mijn oma

Detail van een familieportret van de familie van mijn vader, op een bruiloft van een neef, in Amsterdam, 1923. Mijn vader zit op schoot van zijn vader, zijn moeder staat achter hem.

‘Souvenir van de Rode Kruis-fair’ in 1940 in Willemstad. De man in het midden is mijn opa van moederskant.

Mijn grootvader werkte voor de oorlog als diamantslijper in Amsterdam.

Winterswijk, 1920-1930


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM