Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1900-1945, Inleiding

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1900-1945

Trefwoorden

Content type

: alle termen » Inleiding
27 treffers

Treffers

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen ruim 28.000 Hongaarse kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders terecht. Nationale hulporganisaties regelden de vakanties.

Wanneer, hoe en waarom spelen non-gouvernementele organisaties (NGOs) die zich hardmaken voor de bescherming van vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld Amnesty International en het Rode Kruis, een rol i

Vandaag is het een vergeten geschiedenis, maar negentig jaar geleden waren er in iedere gemeente in Vlaanderen, en in mindere mate in Wallonië, wel enkele ‘Hongaartjes’, zoals de kinderen met een g

De Griek Charilaos Jean Chiotakis  (Thyra 1915) werd eveneens uit Klein-Azië verdreven.

Cleomene Aridjis werd geboren op 21 mei 1901 in Thyra (Klein-Azië), honderd kilometer ten oosten van Smyrna, het huidige Izmir.

In het begin van de 20e eeuw is voor de Griekse migratie de periode van de Megali Katastrofi (grote catastrofe) van belang.

In de eerste helft van de 20ste eeuw nam het aantal migranten in Nederland sterk toe ten opzichte van de eeuw ervoor.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kreeg Nederland te maken met een nieuw verschijnsel; de tijdelijke komst van buitenlandse pleegkinderen.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot begin jaren 1960 trokken veel Polen naar Limburg om als mijnwerker aan de slag te gaan.

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Als er in de gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland iemand is die tot de verbeelding spreekt, dan is dat Anton de Kom (1898-1945).

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en 1872

Na 1800 werd Indië officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indië. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

De migratie van Italiaanse ijsverkopers kwam op gang in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze Italianen verkochten hun ijs vanuit ijscokarretjes of zij waren eigenaar van een ijssalon.

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen meer dan 150.000 kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders.

Het onderwijsstelsel in Suriname was beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden autochtone Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie.

Rond 1900 kwamen de eerste Italiaanse terrazzowerkers naar Nederland. Zij vestigden zich onder meer in Den Haag. Toen bleek dat er voldoende werk was, volgden hun streek-en dorpsgenoten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM