Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1900-1945, Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1900-1945

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
155 treffers

Treffers

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwenlang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders gemigreerd.

Onder het naziregime bepaalde afkomst het verschil tussen leven en dood.

Archief van het Nederlandsch Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité. Deze organisatie had ten doel: "...

Amsab-ISG maakte samen met AVS en Trefpunt de documentaire Zuidwaarts, over Belgische arbeidsmigranten die in Noord-Frankrijk gingen werken.

Wat niet iedereen weet is dat in de Tweede Wereldoorlog, Breda door Poolse soldaten werd bevrijd. Maar in Breda weet men dat nog heel goed.

Tussen 1880 en 1914, onder meer naar aanleiding van een reeks van pogroms, trok een grote golf Russische joden door Nederland. Wie waren zij? Met hoevelen waren zij?

Op 29 oktober 1944 juicht de bevolking van Breda haar bevrijders toe. Verrassend genoeg blijken het Polen te zijn.

Javaanse Surinamers in Nederland hebben een rijke migratiegeschiedenis. Het is een geschiedenis waar niet één keer, maar minstens twee, en soms zelfs meerdere malen van land werd gewisseld.

De website www.DeMijnen.nl is hèt startpunt voor iedereen met interesse voor het mijnbouwverleden van Nederland.

Tienduizenden vluchtelingen stroomden Nederland binnen tijdens de eerste wereldoorlog.

Mensen blijven lang niet altijd wonen waar ze geboren zijn. Op deze website wordt de verspreiding van mensen in de 20ste eeuw in Nederland op gemeenteniveau in kaart gebracht.

Ze zorgen voor overlast, pikken onze banen in en overspoelen de markt. Waar komt toch opeens het idee vandaan dat Polen onze samenleving overhoophalen? Ze wonen hier immers al zo lang.

Onderwijsfilm, bewerkt door Hans Fortuin en Janjens Molenaar, waarin enkele Nederlanders hun mening geven over buitenlandse werknemers.

F. Dekker, Voortrekkers van oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen (Den Haag, 1938)

Bij het Nationaal Archief worden stamboekregistraties van onderofficieren en manschappen (alleen beroepsmilitairen) van het KNIL in Oost-Indië bewaard.

De migratie in de mijnstreek 1900 - 1935. Bijdrage tot de sociale en economische geschiedenis van het zuiden van Nederland.

Uitgave van het Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk: Drie generaties Polen, Slovenen, Italianen in Heerlen.

Het verhaal in woord en beeld van de lotgevallen van migranten in Den Haag vanaf 1848 tot heden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM