Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1900-1945, Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1900-1945

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
155 treffers

Treffers

Deze studie gaat over onze moeders, grootmoeders en overgrootmoeders. Ruim eenderde van hen heeft een deel van haar leven als dienstbode doorgebracht.

De laatste 15 jaar heeft het onderzoek naar immigratie in Nederland een bescheiden, maar gestage vlucht genomen.

Textielarbeiders werden met open armen binnengehaald, maar Duitse lutheranen mochten hun klokken niet luiden en joden werden zelfs stelselmatig gediscrimineerd.

Gegevens over militairen die hebben gediend in het Koninklijk Nederlandsch-Indië Leger (KNIL) en in het leger in West-Indië berusten onder andere in de militaire stamboeken in het Nationaal Archief

Waarom kwamen duizenden jonge, ongehuwde vrouwen in Nederlandse huishoudens werken, hoe werd op hun komst en vestiging gereageerd en hoe verging het hen hier?

In De kunst van het overleven vertellen twaalf nieuwkomers over het Nederland dat ze aantroffen en het leven dat ze hier opgebouwd hebben.

In Nabije vreemden staat de relatie tussen huisvesting en samenleven centraal. Het hele spectrum van woonvormen komt in beeld.

Over de geschiedenis van Nederland als immigratieland bestaan uiteenlopende beelden en meningen.

Het neutrale Holland was de bestemming voor enkele duizenden Russische soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog ontsnapten uit Duitse krijgsgevangenkampen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM