Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1900-1945, wet- en regelgeving, Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1900-1945

Trefwoorden

: alle termen » wet- en regelgeving

Content type

: alle termen » Foto
7 treffers

Treffers

Vanaf 1892 had maar een klein deel van de inwoners van Nederlands-Indië de Nederlandse nationaliteit.

De economische depressie leidde in de jaren dertig tot een hoge werkloosheid. Politieke partijen en de vakbeweging wilden maatregelen om de werkgelegenheid van Nederlanders te beschermen.

Met deze wet werd het Nederlanderschap primair verkregen door afstamming.

Nederland kreeg tijdens en na de Eerste Wereldoorlog te maken met grote groepen vluchtelingen en buitenlandse militairen. Die situatie leidde in 1918 tot een aantal nieuwe maatregelen.

Toen vanaf 1934 voor loonarbeid van vreemdelingen een vergunning nodig was richtten sommige vreemdelingen een eigen bedrijfje op.

Volgens het verdrag konden onderdanen zich vrij vestigen in het andere land mits er geen bezwaren waren uit het oogpunt van openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid en zij in hun onderho

In Nederland woonden en werkten altijd veel Duitsers, terwijl veel Nederlanders in Duitsland hun brood verdienden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM