Uitgebreid zoeken

Zoeken: Gemengde relaties

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Gemengde relaties

Content type

22 treffers

Treffers

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwenlang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders gemigreerd.

Interview met Birgitt van Megchelen

Stichting LovingDay.NL is een platform voor onderzoekers en andere geïnteresseerden in gemengde relaties en gezinnen in Nederland.

Het ontroerende verhaal van een verboden liefde tussen een Nederlandse pater en een Papoeameisje in Nieuw Guinea

Wanneer in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, vrouwen en meisjes een vreemdeling tot partner kozen, konden ze in het gunstigste geval rekenen op bezorgde en nieuwsgierige opmerkingen e

Een liefdesrelatie kan op veel verschillende manieren 'gemengd' zijn.

In de Nederlandse koninklijke familie zijn gemengde huwelijken eerder regel dan uitzondering. Denk alleen al aan Beatrix en Claus, Juliana en Berhard en Wilhelmina en Hendrik.

De Turkse Sevgi Gülen schreef een boek over liefde tussen Nederlanders en Turken.De gemengde koppels in het boek vertellen hoe zij omgaan met vooroordelen en cultuurverschillen.Die blijken vaak min

Artikel in NRC.NEXT over de eerste viering van Loving Day in Nederland. O.a. Betty de Hart en Annemiek Beck (initiatiefnemers LovingDay.NL) komen aan het woord.

Gemengde relaties trekken extra de aandacht en worden sterker geproblematiseerd in tijden van sociale spanning, zoals oorlog.

De koloniale context in de negentiende eeuw is de bron van de meeste wetgeving die betrekking heeft op gemengde huwelijken, gemengde gezinnen en gezinsmigratie.

De ‘repatriëring’ vanuit Indonesië betrof veel mensen die nooit in Nederland waren geweest, onder wie ook veel Nederlanders van gemengd Aziatisch-Europese afstamming die er heel anders uit zagen da

In de jaren ’60 was het ongehoord om met iemand uit een andere cultuur of met een andere religie te trouwen.

De werkgroep LovingDay.NL heeft een lijst samengesteld met publicaties, films, documentaires, websites en initiatieven rond gemengde huwelijken. Deze lijst wordt continu aangevuld.

‘Ik ben een half en een half en dat is één’. In ‘Mix, jongeren in Nederland’ wordt etnische gemengdheid voor het eerst onder de aandacht van een breed publiek gebracht.

In 2012 waren er in Nederland 57.107 huishoudens van autochtone mannen met eerste generatie niet-westerse vrouwen, waarvan 69% gehuwd.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM