Uitgebreid zoeken

Zoeken: Gemengde relaties

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Groepen

: alle termen » Gemengde relaties

Content type

22 treffers

Treffers

Waar zich interculturele liefdes relaties vormen worden ook kinderen geboren. Nederland telt steeds meer mensen van ‘gemengde’ komaf.   Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen.

Op 1 januari 2011 woonden in Nederland 265 duizend paren die bestaan uit een autochtoon en een buitenlandse partner. Hun aantal is het afgelopen decennium toegenomen met 22 duizend.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM