Uitgebreid zoeken

Zoeken: Gemengde relaties in oorlogstijd, Tekst

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Groepen

: alle termen » Gemengde relaties in oorlogstijd

Content type

: alle termen » Tekst
6 treffers

Treffers

Ook tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië in de periode 1946-1949 ontstonden relaties tussen Nederlandse soldaten en Indonesische vrouwen.

In de media werden vrouwen aangesproken op hun gedrag, niet alleen als verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf, hun ouders, of hun toekomstige echtgenoot, maar tevens voor hun land.

Vanaf half augustus 1945 werd de toon in de pers negatief. Er ontstond grote bezorgdheid over de zogenaamde ‘zedenverwildering’ van de jeugd.

Na de bevrijding werden naar schatting 4.000 tot 9.000 zogenaamde ‘bevrijdingskinderen’ geboren, waarvan ongeveer 6.000 van Canadese soldaten.

In Nederland werden tussen de 12.000 en 15.000 kinderen van Duitse soldaten geboren.

Door de Duitse bezetting werd in Nederland de Nazi-wetgeving van kracht, inclusief het huwelijksverbod van joden met niet-joden. In 1942 werden alle gemengde huwelijken verboden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM