Uitgebreid zoeken

Zoeken: Wetgeving rond gemengde huwelijken

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Wetgeving rond gemengde huwelijken

Content type

12 treffers

Treffers

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwenlang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders gemigreerd.

Dubbele nationaliteit is in Nederland de laatste jaren onderwerp van hevig debat.

De koloniale context in de negentiende eeuw is de bron van de meeste wetgeving die betrekking heeft op gemengde huwelijken, gemengde gezinnen en gezinsmigratie.

Vrouwen kregen nu bij huwelijk niet langer automatisch de nationaliteit van hun echtgenoot.  Dat betekent dat Nederlandse vrouwen die met een buitenlander trouwen de Nederlandse nationaliteit

Op 1 november 1994 is de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken in werking getreden.

Hoewel in de discussies over gezinsvorming en -hereniging het beeld wordt geschetst dat het met name zou gaan om Marokkanen en Turken, vormen in de praktijk Nederlanders de grootste groep van perso

In 1964 worden Nederlandse mannen en vrouwen met een buitenlandse partner in negatieve zin gelijkgesteld: Nederlandse vrouwen verliezen niet meer automatisch haar Nederlandse nationaliteit en buite

Het jus soli betekent dat kinderen van kolonialen, met name in Nederlands Indië, die niet geboren worden in Nederland, niet de Nederlandse nationaliteit krijgen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM