Uitgebreid zoeken

Zoeken: Zigeuners en woonwagenbewoners, Tekst

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Groepen

: alle termen » Zigeuners en woonwagenbewoners

Content type

: alle termen » Tekst
3 treffers

Treffers

Al vanaf de jaren '30 van de 19e eeuw kwamen geregeld Duitse en Belgische gezinnen naar Nederland die de kost verdienden met het maken van muziek op straat en in cafés.

Omstreeks 1900 verschenen er kleine groepjes paardenhandelaren uit Noorwegen en Zweden die met hun gezinnen in woonwagens door het land trokken.

In 1868 verschenen in Nederland migranten uit Bosnië die in gezinsverband met één of meerdere beren rondtrokken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM