Uitgebreid zoeken

Zoeken: Met het kindertransport naar Nederland, Tekst

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Groepen

: alle termen » Met het kindertransport naar Nederland

Content type

: alle termen » Tekst
7 treffers

Treffers

In Nederland waren onder veel Nederlanders anti-Duitse gevoelens ontstaan. Logischerwijs ook onder de Joodse bevolking. Maar Ruth kan erg goed relativeren.

Uiteindelijk heeft Ruth leren praten over de oorlog. En met haar gebeurtenissen wil ze kinderen die vaak met pesten geconfronteerd worden duidelijk maken dat pesten kan leiden tot haat.

Maar geloofde u ook dat de Joden vergast werden?

"De Nederlanders waren allemaal ook niet zo lekker in de Tweede Wereldoorlog (knipogend). Maar de Nederlanders waren voor mij in die tijd toch wel het meest liberale, tolerante land dat ik kende.

‘’Mijn jeugd was niet zo gelukkig, want we werden vanaf de geboorte al beschimpt en uitgescholden voor rot Joden.

Op de vraag waarom ze niet eerder is gekomen antwoord ze als volgt:

Met haar Joodse vriendinnen had Ruth het niet altijd even makkelijk. Ze werd raar aangekeken om het feit dat ze toch een Duits accent had.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM