Uitgebreid zoeken

Zoeken: Zusters uit Suriname

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Zusters uit Suriname

Content type

16 treffers

Treffers

Dit boek schetst een uniek beeld van de immigranten die tussen 1945 en 1980 vanuit de voormalige koloniën naar Nederland kwamen.

Bijdrage over de Surinaamse zusters voor het onderdeel People on the move op de website www.historiana.eu.

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Vlak na de Tweede Wereldoorlog kampten Nederlandse ziekenhuizen met een tekort aan verpleegkundig personeel.

Het is een gevleugeld gezegde in elke kring van migranten: "Op een dag keer ik terug naar mijn geboorteland." Dat gold ook voor Surinaamse vrouwen die in Nederland een opleiding tot verpleegster vo

Surinaamse verpleegsters hadden in hun beginperiode in Nederland het meeste moeite met het eten.

De selectie en de medische keuring voor de Nederlandse ziekenhuizen vonden plaats in Suriname.

In Suriname waren veel vrouwen aangesloten bij de Evangelische Broedergemeente (EBG). In de jaren '50 beschikte de EBG over drie vestigingen in Nederland: in Haarlem, Amsterdam en Zeist.

De Surinaamse zusters kwamen per boot naar Nederland. De boten die hen als passagier vervoerden, droegen namen als de Bonaire, de Boskoop, de Willemstad, de Oranjestad en de Cottica.

De motieven voor vertrek waren net zo divers als de Surinaamse vrouwen zelf, maar er valt wel degelijk een aantal constanten aan te wijzen.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen enkele honderden jonge Surinaamse vrouwen naar Nederland om in de verpleging te werken. Nederlandse ziekenhuizen hadden in die tijd - en nog altijd!

Nachtdienst in het psychiatrisch ziekenhuis Hulp en Heil in Leidschendam, waar zuster Yvonne Hok-A-Hin over de patiënten waakt.

Vijftien Surinaamse verpleegsters uit verschillende Nederlandse Ziekenhuizen doen op 22 maart 1959 hun belijdenis bij de Evangelische Broedergemeente in Zeist.

Nederlandse ziekenhuizen adverteerden in Surinaamse kranten, maar ook Nederlandse bladen werden in Suriname werden gelezen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM