Uitgebreid zoeken

Zoeken: Zusters uit Suriname, Tekst

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Zusters uit Suriname

Content type

: alle termen » Tekst
6 treffers

Treffers

Het is een gevleugeld gezegde in elke kring van migranten: "Op een dag keer ik terug naar mijn geboorteland." Dat gold ook voor Surinaamse vrouwen die in Nederland een opleiding tot verpleegster vo

Surinaamse verpleegsters hadden in hun beginperiode in Nederland het meeste moeite met het eten.

De selectie en de medische keuring voor de Nederlandse ziekenhuizen vonden plaats in Suriname.

In Suriname waren veel vrouwen aangesloten bij de Evangelische Broedergemeente (EBG). In de jaren '50 beschikte de EBG over drie vestigingen in Nederland: in Haarlem, Amsterdam en Zeist.

De Surinaamse zusters kwamen per boot naar Nederland. De boten die hen als passagier vervoerden, droegen namen als de Bonaire, de Boskoop, de Willemstad, de Oranjestad en de Cottica.

De motieven voor vertrek waren net zo divers als de Surinaamse vrouwen zelf, maar er valt wel degelijk een aantal constanten aan te wijzen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM